+420 774 594 575 | +420 774 649 783 fisobar@gmail.com

foukaná izolace

Foukaná celulózová izolace FISOBAR

Máme již více jak 17 let zkušeností

Tepelná izolace

Teplo vždy přechází z místa přebytku do místa nedostatku. Chceme-li zabránit přestupu tepla z teplejšího prostoru do chladnějšího, musí se mezi prostory umístit tepelná izolace. Materiály označované jako tepelné izolanty vedou špatně teplo a jsou vhodné pro tepelnou izolaci. Nejlepším izolantem jsou plyny, tedy i vzduch.

Tepelná izolace je všude kolem nás

Aniž si to uvědomujeme, s tepelnou izolací se setkáváme po celý svůj život. Hlavním smyslem našeho oblékání je přece udržení tělesné teploty, jinak by nám byla zima. Peřina, lednička, sporák, kotel ústředního topení, spací pytel i neoprénový oblek potápěče, to vše jsou příklady používání tepelné izolace.

Oblečte svůj dům

Představte si vnitřek Vašeho domu a venkovní prostředí jako dvojici prostorů s rozdílnými teplotami. V zimě se teplo snaží unikat z vytápěných místností ven, v letním vedru naopak horko z venku proniká dovnitř místností s nižší teplotou, kterou zajišťuje klimatizace.

Šetřte svou peněženku

Díky tepelné izolaci můžete ušetřit hodně peněz za zimní vytápění nebo letní klimatizaci Vašeho domova. Dalšími efekty, které kvalitní tepelná izolace způsobí, je odhlučnění místností, zabránění tvorby plísní, odvedení vlhkosti a zamezení kondenzace vodních par na povrchu stavebních konstrukcí.

Peníze investované do tepelné izolace jsou pouze jednorázovou investicí, která se Vám vzhledem ke stále rostoucím cenám energií rychle vrátí.

Plyn je nejlepší izolant

Plyny jsou nejlepšími tepelnými izolanty, zvláště pokud zabráníme jejich proudění. Vzduch zadržovaný v prostoru mezi vlákny z vhodného materiálu výborně izoluje teplo, podobně jako peří a srst zvířat nebo nebo dutá vlákna spacího pytle.

FOUKANÁ IZOLACE je technologický postup, při kterém je izolační materiál dopravován hadicí se stlačeným vzduchem až na místo určení, se označuje termínem foukaná izolace. Z materiálů se nejčastěji používá celulóza a minerální vlna.

Jemná vlákna se snadno aplikují foukáním, dobře zadržují vzduch a zpomalují jeho proudění. Tím účinně brání prostupu tepla z teplejšího prostředí do chladnějšího.

Celulóza ve foukané izolaci

Pro získání celulózových vláken pro foukanou izolaci se ekologicky využívá rozemletý a rozvlákněný sběrový papír. Do něj se přidávají borité soli, které působí jako retardéry (zpomalovače) hoření a mají antifungicidní (protiplísňové) účinky. Boritany navíc brání vzniku hniloby a odpuzují hlodavce.

Vlastnosti foukané izolace FISOBAR

Ceulózová vlákna a vločky mají extrémně nízkou tepelnou vodivost. 

 

FOUKANÉ IZOLACE FISOBAR, dokonale odolná proti hoření, je výborný izolant proti hluku. Úspěšně se proto používá jako protihluková izolace SDK příček. Odborně a kvalitně zafoukané prostory brání vzniku tepelných mostů a tím i výskytu plísní.

FISOBAR je netoxický, neobsahuje nebezpečné nebo podezřelé látky a přísady. Nedráždí kůži ani sliznice, není agresivní, na dotek je měkký a sympaticky teplý. Přírodní dřevěná celulóza je příjemný a užitečný materiál. Pamatujte, že izolace střechy a stěn podkroví foukanou izolací velmi účinně snižuje tepelné ztráty v zimě a brání pronikání nepříjemného vedra v létě.

Foukáme rychle, dobře a rádi

Dopravní hadice pro vzduchem foukanou izolaci vedeme, pokud je to technicky možné, na cílové místo mimo obytné prostory. Díky tomu je foukání rychlé, čisté a izolace se dostává i do těch nejmenších skulinek. To je přece pro izolaci těžce dostupných a členitých dutin naprosto báječné. Žádné spáry ani tepelné mosty. Kvůli zhutnění celulózy foukáme vždy o 30% až 70% více materiálu než činí objem dutiny.

Izolace trámového stropu

Pro zafoukání dutin v trámovém stropu není potřeba kompletní vyklizení půdního prostoru. Pro hadici nám postačí otvor o průměru cca 10 cm. Otvory musí vést do každé stropní dutiny zvlášť. Po zavedení hadice foukáme až do kompletního zaplnění celé dutiny. Pokud již máte v podkoroví hotovou místnost s úložným prostorem za stěnou v šikmině, uděláme do ní otvor a zafoukáme Vám i dutinu pod podlahou.

Zateplení domu

Dlouhodobé zvyšování cen elektřiny, plynu, ropy a tepla je možné kompenzovat pouze snížením spotřeby těchto energií. Pokud chceme výrazně ušetřit, měli bychom se zamyslet nad nutností kvalitního zateplení domu. Kromě snížení nákladů na vytápění se zateplením domu zvýší jeho zvuková neprůzvučnost a tepelná pohoda v místnostech.

Vnitřní nebo venkovní zateplení?

Zateplování lze provést v zásadě dvěma odlišnými způsoby. Zvenku nebo zevnitř. Pro který způsob se tedy rozhodnout? Z fyzikálních zákonů týkajících se tepla vyplývá, že zateplení domu zvenku je mnohem účinnější.

Vnitřní zateplení se používá pouze tehdy, není-li možné z nějakých důvodů zateplit vnější stranu domu (např. historické budovy).

Kompletní zateplení domu je ideální

Při kompletním a odborně provedeném zateplení domu můžeme dosáhnout tepelné úspory až 60% z celkových nákladů na jeho vytápění. To může podle velikosti, tvaru a orientace domu představovat i několik desítek tisíc korun ročně.

Postup při kompletním zateplení

 • Výměna netěsnících oken
 • Zateplení střechy, izolace střech
 • Zateplení fasády
 • Zateplení podlahy
 • Zasklení lodžií a balkonů

Důvody pro zateplení domu

 • Snížení energetické spotřeby vede k úsporám nákladů na vytápění
 • Zvýšení tepelné kapacity obvodových zdí
 • Zlepšení protihlukové izolace domu
 • Omezení tvorby plísní snížením kondenzace vodních par
 • Zlepšení ochrany zdiva před mrazem přesunutím bodu mrazu z obvodových zdí do izolačního pláště domu
 • Zvýší se odolnost domu proti vlivům počasí
 • Prodlouží se životnost a zlepší se technický stav domu
 • Zvýší se tržní cena domu pro případný prodej či pronájem
 • Nová fasáda a okna výrazně zlepší estetický vzhled domu

Zateplování domu je rozumná investice

Všechny výše uvedené důvody jsou po provedeném zateplování domu okamžitě účinné a viditelné. Čím dříve se majitel rozhodne do zateplování investovat, tím dříve začíná šetřit. Vložená investice do zateplování se mu vzhledem k rostoucím cenám energií také velmi rychle vrátí. A o to nám přece jde.

Využitím dotovaných úvěrů a dotací z fondů Evropské unie nebo České republiky, může být také pro Vás zateplování domu finančně únosné a výhodné.

Při spolupráci s naší firmou jsou kompletní zateplování schopni zvládnout i majitelé bez větších technických a manažerských znalostí.

Střešní práce | Zateplení střechy

Z celkové venkovní plochy domu představuje střecha její podstatnou část. Není-li dostatečně zateplená, nenávratně nám uniká velké množství tepla a tím i našich peněz. Proto při výstavbě nebo rekonstrukci domu nikdy nezapomínejte na kvalitní zateplení střechy.

Zateplení šikmin střechy

Pokud dutiny neobsahují dostatečnou vrstvu izolační vaty, je nutné ji beze zbytku odstranit a do celého prostoru aplikovat foukanou izolaci. Zateplení podkrovní šikminy provádíme z prostoru nad stropem mistnosti.

Zateplení půdních prostor

Pro zateplení půdního prostoru je třeba vytvořit dutinu z parozabrány. Ta se rozdělí na menší pole roštem z latí a takto vytvořené dutiny se zafoukají celulózovou izolací.

Menší prostory nad verandami zateplujeme buď otvorem přes krytinu nebo průrazem zdiva. Také je možné, pokud není jiná možnost, udělat otvor do spodní plochy stropu. Tohle řešení ale není vhodné pro zařízené místnosti. Zateplení půdních prostor střechy je finančně nenáročné a návratnost investice je velmi rychlá. Foukaná izolace brání jak únikání tepla v zimě, tak i přehřívání podkroví v létě.

Zateplení příček a stěn

Standardní zateplení se provádí již při výstavbě příček a stěn. Zateplujeme příčky ze sádrokartonů. Pro zateplení již postavených stěn je vhodným řešením montáž předsazené stěny. Do prostorů v konstrukci se dají velmi jednoduše instalovat nové rozvody vody, elektřiny, topení a plynu.

Střešní práce | Izolace střechy

Stavební konstrukce, která shora ukončuje stavbu se nazývá střecha. Její hlavní funkcí je odvádění deštové vody a ochrana stavby před povětrnostními vlivy (sluneční záření, vítr, déšť, sníh, kroupy).

Velmi důležitá je fungující hydro-izolace střech, která brání průniku vody (zatékání), které by mohlo poškozovat stavbu a způsobovat růst dřevokazných hub a plísní. Střechu tvoří krov (nosná konstrukce), střešní krytina a izolace střechy

Střešní typy:

 • ploché
 • sklonité, tj. šikmé nebo strmé
 • zateplené
 • nezateplené
 • jednoplášťové
 • víceplášťové, nejčastěji dvouplášťové

Izolace dvouplášťových střech

Vhodné je u rovných dvouplášťových střech izolace provádět zafoukáním střešní dutiny. K tomu účelu zhotovíme v místě největší výšky otvor pro vstup hadice do dutiny, který se po skončení prací uzavře.

Pokud se vytváří nový otvor, může se později použít pro montáž strešního výlezu. Také je možné foukat izolaci střech otvorem ve stěně atiky. U betonových stropních panelů je nutné nahlédnout do stavební dokumentace. Rychlost zateplení a izolace střech je přibližně 10m3/hod bez (přípravy).

Izolace střechy jednoplášťové

Tepelná izolace jednoplášťové střechy (šikmé) se většinou realizuje zateplením krovu tepelně izolačním materiálem. Použití foukané celulózové izolace FISOBAR je ekologické, rychlé a levné. Nechte se od nás zafoukat a sami se o tom přesvědčíte.

 

Certifikáty

WWW.KAMINKYJAKODMAMINKY.CZ
Vaši odborníci na litý kámen a foukané izolace. Kdykoli se na nás obraťte.
FISOBAR s.r.o.
Jiří Bartoň
www.kaminkyjakodmaminky.cz
info@kaminkyjakodmaminky | +420 774 594 575
+ 420 774 649 783

sledujte nás na sociálních sítích